PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Badania satysfakcji pracowników

Jak działa satysfakcja pracowników?

Zgodnie z powiedzeniem „rób to co kochasz, a nigdy nie będziesz pracował”, zadowolenie i pasja do pracy jest jednym z najsilniejszych motywatorów, które bezpośrednio przekładają się na efektywność i jakość wykonywanych zadań oraz oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów i usług. Pracownicy wysoko zmotywowani sprawiają, że każde, nawet najtrudniejsze, przedsięwzięcie jest możliwe do wykonania. W przypadku zadań bardziej monotonnych i powtarzalnych, utrzymanie wysokiego stopnia zadowolenia z pracy wśród załogi przekłada się na utrzymanie ciągłości produkcji, mniejszy wskaźnik rotacji pracowników, szybsze osiąganie targetów, niski odsetek wad produktów, a nawet mniejszą liczbę dni urlopu chorobowego wśród personelu.

 

Dlaczego warto badać satysfakcję pracowników?

W swobodnych rozmowach pracownicy bardzo często swoją satysfakcję łączą bezpośrednio z wynagrodzeniem czy pakietem benefitów, rzadko uświadamiając sobie, że są też inne czynniki, mogące mieć wpływ na ich dobrostan w pracy. Taka monotematyczność zazwyczaj przekłada się na zawężenie postrzegania tej kwestii przez managerów i jednowymiarowe podejście do zarzadzania satysfakcją z wykorzystaniem tylko bodźca finansowego. Nasze badania wskazują, że takie podejście bardzo spłyca wachlarz możliwości dostosowania działań do pracowników i skazuje zarządzających na porażkę. Nie są oni w stanie na dłuższą metę podnosić wynagrodzenia, a nie znając opinii pracowników, nie wiedzą jakie ich potrzeby są najbardziej palące

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas. Odpowiemy.

Zapytaj o ofertę!

W jaki sposób badamy satysfakcję pracowników?

W pierwszej kolejności należy ustalić poziom satysfakcji pracowniczej. Firmy, świadomie zarządzające zadowoleniem personelu, mogą korzystać z wachlarza opisanych w literaturze naukowej mierników satysfakcji (NPS, TRI*M, Test Gallupa) lub postarać się określić pytania wskaźnikowe na własną rękę.

 

Agencja EXACTO rekomenduje pomiar wykorzystujący Wskaźnik Satysfakcji Pracowników, wzorowany na narzędziu TRI*M Index. Możliwe jest jednak dopasowanie narzędzi badawczych do wcześniejszych pomiarów, jeśli takie były dla danej organizacji prowadzone. Rekomendowany przez nas wskaźnik bazuje na pytaniach, dotyczących pięciu wymiarów satysfakcji pracowniczej, dzięki czemu kompleksowo precyzuje on poziom zadowolenia i lojalności pracowników względem przedsiębiorstwa.

 

Określenie poziomu satysfakcji otwiera możliwości ustalenia, jakie czynniki w największym stopniu wpływają na poziom zadowolenia i lojalności personelu. Zazwyczaj w naszych badaniach waliduje się kilkadziesiąt twierdzeń, odpowiadających różnym obszarom pracy. W zależności od przedsiębiorstwa, obszary te mogą się różnić, jednak zazwyczaj odnoszą się one do: warunków i atmosfery pracy, wynagrodzenia, współpracy w zespole, relacji wewnątrz firmy, komunikacji, bezpośredniego przełożonego. Katalog obszarów jest otwarty i zawsze dostosowywany do warunków i potrzeb badanej firmy.

 

Jak przebiega proces badawczy?

W zależności od firmy, techniki badawcze dopasowane są do możliwości i kanałów komunikacji używanych w przedsiębiorstwie. Badania prowadzone są za pomocą ankiety online (CAWI) lub papierowej ankiety do samodzielnego wypełniania (PAPI), przeprowadzanej wśród pracowników przedsiębiorstwa.

Metoda badawcza ma charakter ilościowy, co pozwala na statystyczne opracowanie wyników badania i ocenę kluczowych aspektów satysfakcji wśród pracowników. Następnie wykonane jest zestawianie odpowiedzi w postaci tabel krzyżowych lub w przekrojach średnich, obrazujące wzajemny wpływ poszczególnych opinii oraz cech.

Badania poprzedzone są kampanią komunikacyjną i bazują na zaprojektowanym komunikacie kluczowym. Jego celem jest poinformowanie pracowników o procesie badawczym oraz przekazania im wiedzy nt. ważności tego mechanizmu dla firmy oraz dla nich samych.

 

Najczęściej zadawane pytania:

Dlaczego warto przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników? 

 

Poprzez zbadanie opinii pracowników, możliwe jest uzyskanie informacji, mówiących o nastrojach w firmie, identyfikacja czynników pozytywnie wpływających na pracę zespołu oraz pozyskanie informacji o możliwych punktach zapalnych przedsiębiorstwa, a także wyrażenie potrzeb wprowadzenia różnego rodzaju zmian. Aby możliwy był rozwój organizacji przy równoczesnym utrzymaniu wysokiej motywacji wśród pracowników, ważna jest identyfikacja, a następnie integracja wartości istotnych dla obydwu stron. 

 

Ile trwa badanie satysfakcji pracowników?  

 

Czas realizacji badania uzależniony jest od przedsiębiorstwa, charakteru działalności, liczby pracowników, wybranej techniki zbierania danych oraz rozproszenia terytorialnego. Zazwyczaj zbieranie danych za pomocą ankiety on-line realizowane jest w okresie minimum dwóch tygodni, aby dać możliwość uczestnictwa w badaniu możliwie szerokiemu gronu pracowników, również tym przebywającym na urlopach czy w delegacjach lub nieobecnych z powodu choroby. Agencja ma też jednak doświadczenie w zbieraniu danych dla dużych przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 250 osób. W takich przypadkach, proces trwa zaledwie kilka dni roboczych a informacje zbierane są podczas specjalnie do tego celu zwołanych spotkań audytoryjnych. Samo gromadzenie danych poprzedzone jest ustaleniem zakresu narzędzi , który jest bardzo indywidualny i może trwać od kilku dni do kilku tygodni. Po zebraniu danych, następuje proces analizy statystycznej i opracowania raportu, trwający zazwyczaj około miesiąca, jednak możliwe jest uzyskanie kluczowych zestawień nawet w ciągu kilku godzin od skompletowania bazy z badania.

 

Jakie obszary podlegają badaniom satysfakcji pracowników? 

 

Obszary badawcze są zazwyczaj wybierane z katalogu gromadzonych przez nas możliwych do wykorzystania pytań. Dotyczyć mogą takich obszarów jak:

  •    moje zadania
  •    przełożony
  •    warunki pracy
  •    wizerunek wewnętrzny
  •    wartości firmowe
  •    współpraca w zespole
  •    współpraca w firmie
  •    komunikacja wewnętrzna
  •    rozwój pracowniczy
 

Ile trwa wypełnienie ankiety przez pracownika? 

 

Szacowany czas potrzebny do wypełnienia jednej ankiety przez pracownika nie powinien przekroczyć 20 min. Czas ten, podobnie jak zakres tematyki poruszanej w badaniu, jest ustalany indywidualnie.

 

Dlaczego rekomendujecie wskaźnik, składający się z 5 pytań, a nie na przykład rozwiązanie z jednym pytaniem, jak ma to miejsce z NPS? 

 

W naszej metodologii aspekt rekomendacyjny (jedyny stosowany w NPS) jest jednym z pięciu, jakie badamy w ramach satysfakcji pracowniczej. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu głębiej wnikamy w postawy respondentów. Możemy utworzyć typologię pracowników, która poprzez wyłuskanie aspektu lojalnościowego pokazuje nam potencjalne zagrożenia fluktuacją. Korelacja pomiędzy indeksem głównym satysfakcji, a poszczególnymi badanymi obszarami pozwala nam na wyodrębnienie kluczowych czynników oddziałujących na zadowolenie osób zatrudnionych. Dzięki działaniu w ich obrębie możliwe jest lepsze dopasowanie rozwiązań do potrzeb pracowników wyrażonych w badaniu.

Mamy świadomość, że część Klientów jest przekonana do innych rozwiązań niż to, rekomendowane przez nas, dlatego nie zamykamy się na realizacje badań pozostałymi metodami i jesteśmy w stanie połączyć różne strategie dla wytworzenia jak najbardziej wartościowych rekomendacji.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Odwiedź nas w Google+