PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Badania znajomości i wizerunku marki

Czym jest znajomość marki?

Każdy człowiek biznesu chciałby, aby nazwa jego firmy przychodziła konsumentom na myśl jako pierwsza, w momencie pojawienia się u nich potrzeby zakupu produktu lub skorzystania z usługi. Nie ma przy tym znaczenia branża, w jakiej działa firma czy liczba klientów. Znajomość marki jest przecież „początkiem wszystkiego”, bez niej klient jest pozbawiony możliwości interakcji z firmą.

Działania przedsiębiorstwa to nie tylko zakorzenienie marki w świadomości klienta, ale przede wszystkim fakt bycia na pierwszym miejscu. Powinny być zorientowane na następujący cel: jeśli klient myśli o czekoladzie, to powinien od razu myśleć o produkcie X, a nie Y. 

 

Czym jest wizerunek marki?

Wizerunek marki definiowany jest jako sposób, w jaki jest ona odbierana w świadomości (zarówno spontanicznej jak i wspomaganej) konsumenta. W skład wizerunku wchodzą aspekty wizualne i werbalne - odczucia związane z firmą i oczekiwania skierowane w jej kierunku.

Budowanie wizerunku marki jest długotrwałym i złożonym procesem, który, prowadzony w odpowiedni sposób, powoduje zwiększenie świadomości na temat brandu, a w końcowym rozrachunku przekłada się na podniesienie wyników sprzedaży.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas. Odpowiemy.

Zapytaj o ofertę!

 

Jaki jest cel badania znajomości i wizerunku marki?

Celem badania znajomości i wizerunku marki jest określenie poziomu spontanicznej oraz wspomaganej świadomości marki na tle konkurencji. Parametry te pomagają także oszacować efektywność podejmowanych w przedsiębiorstwie kluczowych decyzji w zakresie działań marketingowych.  Spontaniczna świadomości marki – w trakcie badania respondenci proszeni są o spontaniczne wymienienie nazwy marki np. wody gazowanej. Badana osoba nie jest wspierana przez przeprowadzającego badania.

 

Wskaźnik pierwszej wymienionej marki (top of mind) – określa on procent respondentów, którzy wskazali daną markę jako pierwszą w badaniu spontanicznej znajomości. Może to oznaczać, że wymieniona marka jest najsilniejsza w badanej przez ankietera kategorii.

 

Wspomagana świadomość marki – respondenci otrzymują przygotowaną listę marek z danej kategorii. Zadaniem badanych jest wskazanie brandów, które znają. 

 

Jaki jest zakres badań eksperckich i naukowych?

W ramach badań Agencja realizuje następujące zadania:
 
  • określenie celu, jaki chce osiągnąć podmiot,
  • szczegółowe przedstawienie przedmiotu i zakresu badań,
  • analiza sytuacji wyjściowej,
  • przygotowanie narzędzi badawczych (kwestionariusza ankiety do badań ilościowych),
  • właściwa realizacja badań (online lub terenowe) oraz sporządzenie instrukcji dla pracowników dystrybuujących ankiety,
  • sprawdzanie spójności logicznej danych i ich kodowanie,
  • analiza uzyskanych wyników,
  • przekazanie opracowanych wyników badań wraz z rekomendacjami końcowymi (w formie raportów),
  • prezentacja wyników w siedzibie Klienta.

 

Jakie informacje uzyskujemy dzięki wykonaniu badania znajomości i wizerunku marki?

Badania znajomości marki dostarczają informacji o tym, w jakim stopniu marka znana jest klientom danej branży. Pozwalają one również na wyciągnięcie wniosków, dotyczących konieczności podjęcia działań, które uczynią markę bardziej rozpoznawalną. Wyniki oparte są na podstawie trzech wskaźników: poziomu świadomości spontanicznej, w tym świadomości top of mind, wspomaganej świadomości marki oraz stopnia korzystania z usług. Badana jest też zgodność koncepcji z postrzeganiem marki przez klientów, czyli sprawdzenie czy odbierają oni firmę tak jakbyśmy chcieli. 

 

Kiedy warto przeprowadzić badanie znajomości i wizerunku marki?

Każda marka, także lokalna, ma swoje cele zorientowane na rozpoznawalność. Zarówno jeśli chodzi o szyld sklepu, pozycję w wyszukiwarce Google, bilbord czy reklamę w radiu lub telewizji. Jeżeli marka prowadzi działania marketingowe, powinna walidować ich efektywność.     

 

Jak przebiega badanie znajomości i wizerunku marki?

W badaniach wizerunku marki kluczowe jest takie dostosowanie procesu badawczego, aby pytanie o spontaniczną znajomość marki pojawiło się w odpowiednim momencie w kwestionariuszu i było zadane w prawidłowy sposób. Istotny jest też brak możliwości powrotu do tego pytania, stąd też badanie znajomości marki raczej wyklucza stosowanie papierowych formularzy. W przypadku badania poziomu spontanicznego wizerunku marki stosuje się najczęściej pracę z ankieterem lub testy online z blokadą tego pytania. 

 

Najczęściej zadawane pytania:

Ile trwają badania znajomości i wizerunku marki? 

 

Głównymi wyznacznikami czasu realizacji badań jest liczba klientów oraz ich specyfika. Im bardziej charakterystyczna, wyspecjalizowana grupa – tym dłużej trwa analiza. Czas realizacji znacząco skraca się w sytuacji, gdy firma posiada już swoją bazę respondentów.

 

Dlaczego warto przeprowadzić badanie znajomości i wizerunku marki?  

 

Badanie znajomości i wizerunku marki przede wszystkim pomaga firmie dostrzec jej mocne i słabe strony, na które klienci zwracają uwagę. Taka wiedza ułatwia budowanie strategii wizerunkowej, a także pomaga w uniknięciu kryzysów, które w czasach social mediów i siły opinii ambasadorów marki mogą nadejść nieoczekiwanie. 

 

Za pomocą jakich technik badawczych wykonywane są badania znajomości i wizerunku marki? 

 

Technikami, które Agencja najczęściej wykorzystuje podczas badania znajomości i wizerunku marki są wywiady telefoniczne oraz internetowe. Rzadszą, jednak nadal używaną metodą są wywiady bezpośrednie, najczęściej przeprowadzane w punkcie sprzedaży klienta.  

 
Odwiedź nas w Google+