PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Komunikacja kryzysowa

Kryzys to sytuacja, która zagraża nie tylko wizerunkowi, ale także stabilności funkcjonowania firmy. Postrzegać go można również jako proces, na który składa się szereg niekorzystnych zjawisk, przełom między fazami rozwoju czy problem natury decyzyjnej. W praktyce public relations, kryzys zagraża w pierwszej kolejności wizerunkowi firmy, to znaczy jej postrzeganiu w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Jest on naturalnym zjawiskiem, które może dotknąć każdą firmę i organizację. Dlatego sposób, w jaki firma reaguje na kryzys determinuje jej przyszłe miejsce na rynku oraz jej obraz w świadomości poszczególnych grup otoczenia. Warto nie tylko dobrze reagować, ale przede wszystkim być do kryzysów przygotowanym. W tym zakresie nasza firma przygotowuje i wdraża:

  • symulacje kryzysu,
  • scenariusze kryzysu,
  • plany naprawcze,
  • szkolenia antykryzysowe,
  • wzorcowe oświadczenia,
  • strategie zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Odwiedź nas w Google+