PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Strategie i plany operacyjne

Dla naszych klientów przygotowujemy kompleksowe strategie public relations, marketingu, promocji oraz rozwoju. Zawsze nasze działania rozpoczynamy od analizy sytuacji wyjściowej, nastepnie tworzymy cele i mierniki ich realizacji. Proponujemy szereg narzędzi, przy pomocy których wdrażamy przyjęte założenia. Opracowujemy harmonogramy oraz media plany. Tworzymy szczegółowe budżety, które stanowią integralną część naszych ofert i działań. Wdrażamy strategie, a cały proces monitorujemy. Każdorazowo w procesie przygotowania i wdrażania strateigi proponujemy wykorzystanie autorskich rozwiązań badawczych do analizy. Dysponujemy własnymi zespołami badawczymi, które mogą zrealizować badania mediami CATI, CAWI, PAPI. Posiadamy autorskie rozwiązania i systemy informatyczne do realizacji projektów badawczych.

Odwiedź nas w Google+