PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Projekt

                 

Od 1 października 2013 roku Exacto Sp. z o.o. na podstawie umowy nr UDA-RPPK.01.01.00-18-180/13-00 z dnia 31.12.2013r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, realizuje projekt pt.: „Wirtualne Biuro Prasowe szansa na rozwój i wzrost konkurencyjności agencji Exacto Sp. z o.o.” Projekt potrwa do września 2014r. Kwota dofinansowania wynosi 379 374,05 zł.

Celem projektu jest unowocześnienie dotychczasowego sposobu świadczenia usług oraz poszerzenie oferty usługowej poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, w postaci aplikacji Wirtualne Biuro Prasowe. Aplikacja ta ma znacząco pomóc w prowadzeniu przez Wnioskodawcę projektów badawczych, podnieść jakość obsługi klienta, a także świadczyć zautomatyzowane usługi prowadzenia biura prasowego poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych. Zaletami innowacyjnego sposobu zarzadzania komunikacja z mediami poprzez aplikacje jest wygoda i pełna skuteczność, zarówno dla przedstawicieli mediów jak i dla firm, zwłaszcza tych, które z tej formy komunikacji korzystać będą po raz pierwszy. Innowacyjność produktowa projektu przejawia się w możliwości budowania biura prasowego dla firm bezpośrednio z płaszczyzny przeglądarki internetowej, co wpływa jednoznacznie na zmniejszenie kosztów związanych z hostingiem. Jak dotąd nikt w kraju nie podjął się stworzenia biura prasowego bezpośrednio z Internetu. Innowacyjność przejawia się także w ilości oraz jakości usług, jakie platforma będzie oferować swoim użytkownikom. Ponadto, aplikacja wyposażona w nowoczesny moduł badawczy zintegrowany z systemem call center znacząco podniesie jakość obsługi klientów agencji na każdym etapie realizacji zlecenia, a także zmodernizuje sposób świadczenia usług badawczych. Przeprowadzona w ramach projektu inwestycja w nowoczesne rozwiązania ICT pozwoli agencji Exacto istotnie rozwinąć się i stać się dużo bardziej konkurencyjna na rynku nie tylko regionalnym, ale także krajowym.

Wdrażanie projektu odbywa się w następujących etapach:

  1. Przygotowanie środowiska produkcyjnego i developerskiego.
  2. Wykonanie aplikacji Wirtualne Biuro Prasowe – część 1,
  3. Wykonanie aplikacji Wirtualne Biuro Prasowe – część 2,
  4. Wykonanie aplikacji Wirtualne Biuro Prasowe – część 3,

Kluczowym rezultatem projektu będzie nowoczesna aplikacja Wirtualne Biuro Prasowe, wykorzystująca najnowsze technologie, dostosowana do potrzeb zarówno przedsiębiorstw, jak i środowiska dziennikarzy. Z jednej strony, firmy zyskają solidne narzędzie, które pozwoli im w prosty i łatwy sposób zarządzać działaniami PR oraz komunikacja z mediami. Z drugiej strony, dziennikarze zyskają rzetelne źródło informacji o firmach - niekoniecznie o charakterze reklamowym czy marketingowym, jak to ma obecnie miejsce. Aplikacja wyposażona w szereg narzędzi, takich jak m.in. generator komunikatów prasowych czy opcja kosztorysu kampanii wraz ze wskaźnikami, stanowić innowacyjna e-usługę skierowaną do obu grup. Dodatkowo, aplikacja zawierać będzie moduł badawczy, który umożliwi zmianę dotychczasowego sposobu świadczenia usług polegających na projektach badawczych, dzięki czemu wzrośnie konkurencyjność firmy na tle innych agencji w kraju.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego.

Odwiedź nas w Google+