PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Agencje public relations

Agencje public relations firmy specjalizujące się w kompleksowej obsłudze komunikacji instytucji. Realizują one szereg działań związanych ściśle z procesem wewnętrznego i zewnętrznego kreowania procesów informacyjnych. Na polskim rynku działa obecnie kilkaset agencji zorganizowanych np. w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ale również firm jednoosobowych. Z uwagi na rosnące zainteresowanie, powstaje coraz więcej podmiotów mieniących się agencjami public relations. Jednakże agencji public relations zaliczanych do tzw. topu jest zaledwie kilkanaście. Większość z nich skupia się wokół organizacji branżowej – Związku Firm Public Relations (ZFPR). Przynależność agencji do grona firm związkowych to nie tylko symbol siły agencji, ale przede wszystkim dostęp do bieżących informacji płynących z rynku oraz możliwość kształtowania trendów w branży. Wszyscy członkowie ZFPR składają zobowiązanie przestrzegania zasad etyki zawodowej wymienionych w Kodeksie Dobrych Praktyk. Spektrum działań agencji public relations jest bardzo szerokie, od pisania tekstów przekazywanych w dalszej kolejności mediom, nawiązywania i utrzymywania w imieniu klientów kontaktów z dziennikarzami, poprzez organizację wydarzeń specjalnych, realizację audytów i badań marketingowych, przeprowadzanie monitoringu mediów oraz analiz materiałów ukazujących się w mediach, przygotowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, aż po prowadzenie firmy przez gąszcz przepisów, jakie zmuszone są poznać w związku z wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych. Agencje PR wnoszą do firm (klienta) świeże spojrzenie. Posiadanie przez pracowników agencji wszechstronnego doświadczenia przekłada się na umiejętność bezstronnej i obiektywnej (z uwagi na odizolowanie emocjonalne od firmy, w której zaistniał problem) oceny sytuacji. Poprzez współpracę z licznymi klientami i ekspertami, agencje mogą zrealizować projekty, których firma lub organizacja nie byłaby w stanie przygotować samodzielnie.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

Odwiedź nas w Google+