PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Antykryzysowa burza mózgów (ang. crisis brainstorming session)

Antykryzysowa burza mózgów (ang. crisis brainstorming session) metoda pozyskiwania i kreowania pomysłów. Powinna być przeprowadzana albo przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, albo w trakcie kryzysu. Jest ona jednocześnie składnikiem planowania antykryzysowego i swoistym ćwiczeniem realizowanym przez sztab kryzysowy. Na bazie wniosków płynących z burzy mózgów podejmowane są decyzje zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków mogącego pojawić się kryzysu lub całkowitej eliminacji zagrożenia. Podczas burzy mózgów warto udzielić sobie odpowiedzi na pytania dotyczące tego, kiedy i jakie działania należy podjąć, kto i przy pomocy jakich zasobów będzie je realizował, a także ustalić harmonogram wspomnianych badań.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

Odwiedź nas w Google+