PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Biuletyny wewnętrzne

Biuletyny wewnętrzne mające formę gazety pisma przygotowywane i skierowane głównie do pracowników firmy. Często mają charakter sformalizowany, a mianowicie posiadają własną redakcję i strukturę. Dobrze przygotowane wspierają proces tworzenia kultury korporacyjnej, ale mają za zadanie również budować lojalność pracowników firmy. Wiele biuletynów wydawanych przez polskie firmy nie ma oficjalnych struktur, redakcji, periodycznego i systematycznego charakteru, a nawet określonej, jasno sprecyzowanej misji do spełnienia, które to cechy wyróżniają profesjonalne wewnętrzne wydawnictwa. Aby biuletyny spełniały postawione przed nimi zadania, ważne jest, by były spójne z systemem identyfikacji, jaki posiada firma. Ponadto nie mogą być tubą dla zarządu, bo tracą na wiarygodności i rzetelności, co jest niestety nadal złą praktyką w wielu polskich firmach, w których tego typu biuletyny się przygotowuje.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

Odwiedź nas w Google+