PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Granica siły oddziaływania wizerunku

Granica siły oddziaływania wizerunku oznaczona została jako przekątna na macierzy celów wizerunkowych wyznaczona od najwyższej wartości charakteryzującej wizerunek zewnętrzny do najwyższej wartości charakteryzującej wizerunek wewnętrzny. Jest to linia umowna, która jednak identyfikuje pewien stan i wymusza konkretne działania, czy to w kierunku poprawy wizerunku, czy też w kierunku jego umacniania.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

Odwiedź nas w Google+