PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Perswazja

Perswazja techniki komunikowania mające na celu skuteczne dotarcie do finalnego odbiorcy z przekazem, który nie zostanie zniekształcony. Perswazja to skuteczne przekony wanie, apelowanie, sugerowanie, prowadzące do uzyskania etycznie uzasadnionego celu. W public relations, podobnie jak i w innych dyscyplinach, takich jak marketing, reklama itd., coraz częściej wykorzystuje się techniki perswazji w konstruowaniu przekazów informacyjnych oraz negocjacjach. Niekiedy jednak perswazyjne oddziaływanie PR-owców nazywane jest mylnie manipulacją, co z kolei prowokuje powstawanie takich pojęć jak tzw. czarne public relations. Manipulacja sama w sobie zawiera podtekst nieetyczny, zaś public relations z założenia jest synonimem działań czystych i pozbawionych manipulacji. Praktycy PR wykorzystują działania nazywane powszechnie perswazją, aczkolwiek, tylko wówczas pozostaje to w korelacji z pojęciem public relations, jeżeli wystrzegają się oni w komunikacji podtekstów nieetycznych działań na szkodę podmiotów z otoczenia.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

Odwiedź nas w Google+