PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Polityczne PR

Polityczne PR długofalowe, celowe i strategiczne działania komunikacyjne, prowadzone przez osoby i organizacje o charakterze i celach politycznych. Mają one charakter dwustronny (z organizacji na zewnątrz i z otoczenia do organizacji) i są ukierunkowane na budowanie poprawnych relacji z otoczeniem (grupami interesariuszy) przy wykorzystaniu etycznych metod i technik. Polityczne public relations nie różni się od public relations rozumianego ogólnie, co do istoty pojęcia, ale koncentruje się na sferze związanej ze zdobyciem, sprawowaniem i utrzymaniem władzy. Jego celem jest przekonanie do określonego programu politycznego poprzez tworzenie poprawnych, korzystnych relacji pomiędzy podmiotami politycznymi a potencjalnymi wyborcami, przy pomocy różnorodnych narzędzi komunikacji.

autor: Zbigniew Chmielewski  źródło: Leksykon Public Relations

 

Odwiedź nas w Google+