PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Prime time

Prime time wskazuje w mediach czas o największej oglądalności lub słuchalności. Ważna informacja z punktu widzenia zamieszczania reklam lub materiałów sponsorowanych. Wskazuje na możliwy do uzyskania szeroki zasięg i efektywne dotarcie do grupy docelowej.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

Odwiedź nas w Google+