PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

SWISS contribution

Od 2 stycznia 2014r. firma Exacto Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze identyfikacyjnym II/FPLE/30 pn. „Strategiczne i operacyjne działania promocyjne szansą na rozwój działalności eksportowej firmy Exacto Sp. z o.o.”, na podstawie umowy Nr KCWGiPR/2013/II/FPLE/30 z dnia 5 grudnia 2013r., w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Okres realizacji projektu: 2 stycznia 2014 - 30 czerwca 2014.

Wartość dofinansowania projektu we frankach szwajcarskich wynosi: 28 922,90 CHF

Celem ogólnym Projektu jest eksport usług na wybrane rynki docelowe tj.: Słowacki, Czeski, Ukraiński, Szwajcarski, Wielkiej Brytanii, Norweski.

W pierwszym etapie projektu tj. 02.01.2014 – 31.03.2014 zostaną podjęte następujące działania/ zakupu usług:

1) W pierwszej kolejności zostaną podjęte prace nad stworzeniem wzornictwa w zakresie produktu / usługi, znaku firmowego (księga identyfikacji wizualnej firmy) - opracowania zawierającego kluczowe wskazanie co do projektowania i umieszczania logotypów w wybranych krajach rynków docelowych. Założenia i wskazania zaprezentowane we wzorniku będą stosowane w działaniach informacyjno - promocyjnych jakie będą realizowane na terenie wybranych krajów – krajów docelowych, w celu budowania świadomości marki. Opracowany wzornik będzie wyznaczał standardy techniczne do wykorzystywania znaku firmowego / produktu w  krajach, których dotyczy projekt. Pozwoli to tym samym na prowadzenie jednolitych i spójnych działań komunikacyjnych.

2) Strona internetowa – zostanie zaprojektowana i uruchomiona strona internetowa o budowie modułowej. W tym czasie nastąpi wdrożenie, instalacja na serwerze i testowanie nowopowstałego serwisu. Strona będzie utworzona w 6 wersjach językowych: słowackim, czeskim, ukraińskim, francuskim, norweskim i angielskim. Po uruchomieniu strony internetowej prowadzone będą działania pozycjonerskie, mające na celu podniesienie utworzonej strony w rankingu wyszukiwarek. Zostaną opracowane słowa kluczowe (key words) na podstawie których będzie pozycjonowana nowopowstała strona. Aby strona była atrakcyjna dla potencjalnego klienta, wnioskodawca będzie aktualizował jej zawartość na bieżąco (aktualizacja wybranych zakładek).

3) Zakup strategii wprowadzenia nowych produktów lub usług na rynki docelowe, strategii marketingowej, finansowania - zakupione dokumenty strategii będą wskazywały obszary w jakich należy skupić określone działania promocyjne w odniesieniu do danego kraju celem efektywnego wprowadzenia produktów/ usług firmy na rynki docelowe. Będą ponadto precyzowały charakter i częstotliwość prowadzonych działań komunikacyjnych w poszczególnych fazach wprowadzenia produktu / usługi na nowe rynki.

W drugim etapie realizacji projektu tj. w okresie 01.04.2014 – 30.06.2014 zostanie zakupiona baza danych firm, do której będą dystrybuowane odpowiednio opracowane oferty handlowe Wnioskodawcy. Dystrybuowane do zakupionej bazy danych oferty będą tworzone zgodnie z założeniami wzornika jeśli chodzi o wykorzystywanie kolorystyki oraz logo firmy. W czasie realizacji projektu, zakupiona baza danych firm będzie stale aktualizowana o nowe podmioty, które będą wyszukane na danym rynku. Celem pozyskania partnerów handlowych oraz bezpośredniego zainicjowania kontaktów biznesowych, Wnioskodawca zaplanował również podróże służbowe do krajów: Wielka Brytania oraz Szwajcaria. Taki bezpośredni kontakt osób zaangażowanych w realizację projektu przyczyni się do nawiązania kontaktów z potencjalnymi Partnerami, celem zaprezentowania oferty handlowej spółki, a tym samym eksport usług wnioskodawcy, zgodnie z założeniami niniejszego projektu. Dodatkowo zaplanowano zakup materiałów promocyjnych firmy (broszura w j. angielskim/ francuskim), co dodatkowo wzmocni przekaz oraz uatrakcyjni postrzeganie firmy Wnioskodawcy w oczach przyszłych kontrahentów podczas spotkań bezpośrednich.

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swisscontribution.admin.ch/poland
www.alp-caprp.com

Odwiedź nas w Google+