PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Rzeszowska SKOK

projekt: Strategia Biznesowa

Na zlecenie Rzeszowskiej SKOK opracowaliśmy dokument Strategii Biznesowej. Zawarte w nim zostały analizy sytuacji bieżącej, propozycje narzędzi badawczych, a także konkretne rozwiązania komunikacyjne, ze wskazaniem zasad i kierunków wdrażania. Wraz z klientem wdrożyliśmy założenia strategii. Opracowane zostały również kwestionariusze badawcze, które nastepnie posłużyły do realizacji projektów badawczych.

Odwiedź nas w Google+