Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniach, tworzeniu strategii, planowaniu i wdrażaniu kampanii komunikacyjnych

rzeszow@exacto.pl
692 079 870

Droga Użytkowniczko/Drogi Użytkowniku!
Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Ci informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe podczas Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, jak również gdy kontaktujesz się z naszą firmą lub zawierasz z nami umowy. Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie  ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest EXACTO Sp. z o.o., ul. Lucjana Siemieńskiego 20/38, 35-234 Rzeszów, NIP: 8133602558, REGON: 18048461000000, KRS: 0000337961. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami mailowo na adres: biuro@exacto.pl lub listownie na adres: EXACTO Sp. z o.o., ul. Lucjana Siemieńskiego 20/38, 35-234 Rzeszów

W jakim celu pozyskujemy Twoje dane i na jakiej podstawie je wykorzystujemy?
Twoje dane osobowe, w zależności od celu w jakim się z nami kontaktujesz mogą być przez nas przetwarzane w celu:

 • wykonania wiążących nas z Tobą umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
 • prowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość mailową, kontakt telefoniczny lub wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej, prowadzeniu badań rynku i opinii, który jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów, będącego naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane podawane dobrowolnie
  • w celu wykonania umów przetwarzany dane, które są niezbędne dla realizacji tego celu,
  • w celu prowadzenia procesu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe znajdujące się w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym,
  • w celu udzielenia odpowiedzi na przesłana przez Ciebie wiadomość mailową, kontakt telefoniczny lub wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy przetwarzany dane niezbędne do nawiązania i utrzymania kontaktu,
 • dane zbierane automatycznie
  Podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania ze strony internetowej, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej brak uniemożliwi nam podjęcie działania, którego ta zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę może cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
W zależności od celu, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe, mogą być one przez nas przetwarzane przez następujące okresy:

 • wykonanie umów – przez okres wykonywania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów.
 • rekrutacja – do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a w przypadku gdy wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres do 2 lat od momentu ich zebrania,
 • udzielenie odpowiedzi – do momentu prowadzenia korespondencji, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
 • prowadzenie statystyk – przez okres niezbędny do realizacji tego celu do momentu zgłoszenia sprzeciwu, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów.
 • w celach marketingowych – w przypadku działań marketingowych prowadzonych na podstawie zgody do momentu jej wycofania, natomiast w przypadku działań marketingowych prowadzonych w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu przez okres niezbędny do realizacji tego celu lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu, chyba, że dalsze przechowywanie (w obu przypadkach) danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

Czym są pliki cookies?

 • Strona Internetowa używa technologii plików cookies, a także funkcjonalności do niej zbliżone. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę internetową. Każda osoba odwiedzająca Stronę internetową ma możliwość wyboru zakresu stosowania plików cookies, a następnie wyrażenia zgody w ramach tzw. banneru cookies, wyświetlanego w czasie pierwszej wizyty na Stronie Internetowej.
 • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę internetową i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej. W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies przez osobę odwiedzającą, pliki cookies mogą być wykorzystywane również w innych celach, jak np. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości, a także w celach marketingowych polegających m.in. na dotarciu z przekazem reklamowym do osób odwiedzających, które wcześniej odwiedziły Stronę internetową, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez Administratora).
 • W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies zbierają one różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre jednak informacje zgromadzone w ten sposób, w zależności od rodzaju plików cookies, mogą zawierać informacje pozwalające na identyfikację osoby odwiedzającej Stronę internetową, w szczególności w przypadku powiązania ich z innymi danymi. Dotyczy to przede wszystkim plików cookies, których stosowanie wymaga zgody wyrażonej przez osobę odwiedzającą Stronę internetową. W stosunku do takich informacji zastosowanie mają pozostałe postanowienia Polityki prywatności, w tym w szczególności w zakresie praw osoby, której dane dotyczą.
 • Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i rodzajów plików cookies wykorzystywanych w ramach Strony internetowej można znaleźć w ramach banneru cookies, wyświetlanego podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej, jak również po kliknięciu w link „Ustawienia cookies”. W ten sam sposób osoba odwiedzająca Stronę internetową może w każdej chwili zmienić swoje preferencje w zakresie stosowania plików cookies, w tym również wycofać wcześniej udzielone zgody, bez wpływu na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 pkt 2 Prawa telekomunikacyjnego. W pozostałym zakresie uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies odbywa się na podstawie zgody osoby odwiedzającej Stronę internetową, wyrażonej w ramach banneru cookies, wyświetlanego w czasie pierwszej wizyty na Stronie internetowej lub na skutek zmiany ustawień po kliknięciu w linki „Ustawienia cookies”.
 • W zakresie w jakim pliki cookies mogą zawierać informacje stanowiące dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci m.in. badania i analizy ruchu na Stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, jak również prowadzenie działań marketingowych przez Administratora lub podmioty trzecie. W zakresie w jakim te podmioty trzecie będą mieć bezpośredni dostęp do tego rodzaju informacji, wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes tych podmiotów trzecich lub odrębna zgoda wyrażona przez osobę odwiedzająca (np. w ramach ustawień prywatności serwisu społecznościowego).W zakresie w jakim informacje gromadzone w ramach plików cookies niezbędne są do prawidłowego świadczenia usług elektronicznych w ramach Strony internetowej podstawą przetwarzania takich informacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych informacje zgromadzone przez pliki cookies mogą być przechowywane przez różny okres. Informacje o okresie przechowywania informacji zebranych przez poszczególne pliki cookies można znaleźć w ramach banneru cookies, wyświetlanego podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej, jak również po kliknięciu w link „Ustawienia cookies”. W przypadku gdy informacje zebrane w ramach plików cookies będą stanowić dane osobowe, będą one przechowywane co do zasady do momentu wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe mogą być również przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń lub przez czas wymagany przez przepisy prawa.
 • Strona internetowa korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w na Stronie internetowej stosują pliki cookies (pliki cookies podmiotów trzecich). Dostawcami tych narzędzi są podmioty wymienione w punkcie poniżej. Więcej informacji na temat plików cookies tych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności W urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę internetową mogą być zapisywane pliki cookies pochodzące od tych podmiotów trzecich, którzy mogą być ich samodzielnymi administratorami lub też działać jako współadministratorzy wraz z Administratorem.
 • Strona internetowa korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych, których dostawcami są następujące podmioty:
  • Google Ireland Limited
 • Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 • Ta strona internetowa wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics). Możesz to zmienić nie tylko poprzez wyżej wspomniane odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, ale również poprzez ustawienia preferencji reklam Google.
 

Jakie masz prawa?
Z związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień. Każde z uprawnień możesz zrealizować kontaktując się z nami mailowo na adres: biuro@exacto.pl lub listownie na adres: EXACTO Sp. z o.o., ul. Lucjana Siemieńskiego 20/38, 35-234 Rzeszów.

Przysługuje Ci uprawnienie do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Twoich danych, tj. żądanie otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w każdym przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, którym powierzamy dane na podstawie umów, dotyczących świadczenia m.in. usług księgowych, dostawy systemów IT, usług hostingowych. Twoje dane osobowe przekazywać będziemy również naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, w celu wykonywania przez nich swoich obowiązków. Twoje dane osobowe przekazywać możemy również dostawcom narzędzi służących do: prowadzenia badań analitycznych, tworzenia statystyk, śledzenia ruchu na naszej stronie internetowej, automatyzacji marketingu.

Niektóre podmioty świadczące dla nas usługi mogą przechowywać Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.