PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Badania ilościowe dla Omegi Pilzno

23-01-2018
Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto zrealizował badania ilościowe z zakresu satysfakcji polskich i zagranicznych klientów firmy Omega Pilzno, która od ponad 25 lat specjalizuje się w obszarze transportu, spedycji i usługach logistycznych.
 
Badanie obejmowało przede wszystkim zagadnienia dotyczące oceny satysfakcji ze współpracy i sposobów postrzegania Omegi Pilzno wśród jej klientów. W ramach prac zespół badawczy Exacto opracował koncepcję badania i kwestionariusz ankiety, za pomocą którego przeprowadził ponad 100 wywiadów z wykorzystaniem techniki CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) i wspomagająco z wykorzystaniem techniki CAWI (Computer Assisted Web Interwiew). Projekt realizowany był przez zespół ankieterski w języku polskim i angielskim. Finalnym efektem działań był raport z badań zawierający analizy, wnioski oraz rekomendacje z przeprowadzonego badania.
 
Odwiedź nas w Google+