PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Realizujemy kolejne badanie z zakresu podatności przedsiębiorstw na kryzysy wizerunkowe

21-01-2019
Działa Badań i Analiz Strategicznych Exacto przy współpracy ze Związkiem firm PR realizuje projekt badawczy dotyczący oceny podatności na kryzysy wizerunkowe przedsiębiorstw działających we wiodących gałęziach polskiej gospodarki.
 
Celem projektu jest zebranie informacji o stopniu narażenia na kryzysy wizerunkowe przedsiębiorstw działających w obrębie badanych branż takich, jak m.in. spożywcza, motoryzacyjna, budowlana czy chemiczna. 16 branż, które zostały poddane badaniu reprezentuje obszar działalności przeważającej ilości firm, które znalazły się na liście 500 największych przedsiębiorców dziennika Rzeczpospolita.  Badanie jest prowadzone techniką CATI, czyli w formie indywidualnego wywiadu realizowanego telefonicznie przez zespół wykwalifikowanych ankieterów. Zasięg projektu jest ogólnopolski, a grupę badawczą stanowią specjaliści ds. komunikowania i zarządzania kryzysowego w agencjach public relations. Zdobyta wiedza przyczyni się do optymalizacji metodologii kryzysowej i usprawni mechanizm przygotowania przedsiębiorstw na ryzyko wystąpienia potencjalnych problemów wizerunkowych.
 
Odwiedź nas w Google+