PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Zrealizowaliśmy badania fokusowe dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

22-03-2018
Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto był odpowiedzialny za przeprowadzenie badań fokusowych na zlecenie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem badań była analiza potrzeb wsparcia i budowania potencjału podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.
 
W ramach realizacji projektu, zespół badawczy Exacto był odpowiedzialny za przygotowanie narzędzi badawczych – scenariusza spotkań z uczestnikami oraz kwestionariusza badań. Następnym etapem działań była rekrutacja uczestników badania spełniających wcześniej ustalone kryteria. W ramach badania przeprowadzono cztery wywiady grupowe oraz zadbano o warunki pozwalające zrealizować badanie w skuteczny i rzetelny sposób. Ostatnim etapem wymienionych działań było opracowanie oraz prezentacja raportu zawierających wyniki z badań.
 
Odwiedź nas w Google+