Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniach, tworzeniu strategii, planowaniu i wdrażaniu kampanii komunikacyjnych

rzeszow@exacto.pl
692 079 870

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

ASYSTENTKA BIURA ZARZĄDU
Miejsce pracy:

siedziba spółki Exacto Sp. z o.o.: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38, Rzeszów

Opis stanowiska:

Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę biura zarządu firmy, prowadzenie dokumentacji w tym szkoleniowej oraz pracowniczej, sporządzanie analiz i zestawień, planowanie i realizację zamówień.

Zakres odpowiedzialności:
 • kompleksowa organizacja i obsługa biura spółki: administrowanie biurem, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów, zarządzanie korespondencją firmy, obsługa poczty firmowej, archiwizacja dokumentacji spółki, sporządzanie kalkulacji i wycen (sprawozdawczość, monitoring wydatków), obsługa wewnętrznych systemów spółki, obsługa poczty, wystawianie FV oraz obsługa kasy, prowadzenie kalendarza spotkań zarządu oraz rozliczanie wyjazdów służbowych,
 • realizacja projektów, w tym w szczególności projektów konferencyjnych: obsługa wydarzeń konferencyjnych, utrzymanie kontaktu z jego uczestnikami, prawidłowe rozliczanie projektów konferencyjnych, przygotowanie ofert współpracy (partnerzy, sponsorzy), realizacja działań logistycznych, kontakt z podwykonawcami, sprawozdawczość i raportowanie osiągniętych wskaźników,
 • realizacja projektów marketingowych i PR, w tym w szczególności działania promocyjne/ działania call center, rozliczanie projektów, przygotowywanie kalkulacji i wycen, interpretacja danych, kontakt z podwykonawcami, działania desk research, interpretacja danych itp.
 • dbanie o dobry wizerunek firmy.
Kwalifikacje:
 • wykształcenie: wyższe lub w trakcie kształcenia w trybie zaocznym,
 • doświadczenie w obszarze pracy administracyjnej/ biurowej lub obsługi klienta,
 • praktyczne umiejętności obsługi pakietu MS Office.
Pozostałe wymagania na stanowisku:
 • dokładność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, praca pod presją czasu,
 • zdolności analityczne oraz opracowywania dokumentów tekstowych na podstawie zgromadzonych informacji,
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i terminowość w realizacji zadań,
 • prawo jazdy kat. B.
Warunki pracy:

Praca na pełny etat w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze (w pierwszej kolejności umowa na okres próbny)

CV i LM prosimy wysyłać na adres:
biuro@exacto.pl

W tytule prosimy wpisać „Asystentka biura zarządu”
Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na te aplikacje, które będą spełniać wymagania stanowiska. Wysłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Klauzuli informacyjnej dla kandydatów obowiązującej w Exacto Sp. z o.o.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
 
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EXACTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Siemieńskiego 20/38, 35234 Rzeszów, wpisana do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000337961, NIP:
  8133602558, REGON: 180484610, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, adres elektroniczny:
  biuro@exacto.pl.
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji, a podstawę prawną
  przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a oraz lit c RODO.
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, maksymalnie przez
  okres 2 lat od zakończenia roku w którym miała miejsce rekrutacja/nabór.
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym
  momencie.
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji
  wskazanych w art. 221§1 k.p tj. imienia (imion) i nazwiska daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu
  do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata do pracy
  spowoduje, że Pani/Pana zgłoszenie rekrutacyjne nie będzie rozpatrywane.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

meet experts

Lorem Ipsum available, but the majority have suffer alteration in the some form.

Read More

Contact Info

Default text

Read More

Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.

We’re here to help your businesses growth .

There are many variations of pass of lorem ips but the majority have suffered alteration in some form. Injected humour not randomised words which.

Digital marketing
72%

ROZPOCZNIJ WSPÓŁPRACĘ
Z NAMI!