Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniach, tworzeniu strategii, planowaniu i wdrażaniu kampanii komunikacyjnych

rzeszow@exacto.pl
692 079 870

Exacto Sp. z o.o. jest agencją public relations, zbudowaną na mocnych fundamentach. Wiedza jaką posiadamy, a także doświadczenie naszych ekspertów sprawiają, iż jesteśmy gotowi sprostać wielu powierzonym zadaniom. Prowadzimy relacje z mediami, uznawane przez naszych klientów za skuteczne. Opracowujemy plany antykryzysowe, planujemy kampanie wewnętrzne. Wykonujemy profesjonalne badania marketingowe, społeczne i wizerunkowe. Opracowujemy kwestionariusze, raporty, wdrażamy wnioski. Realizujemy badania CATI, CAWI, PAPI. Prowadzimy analizy internetu i kompleksowy monitoring mediów.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

SPECJALISTA DS. BADAŃ I ANALIZ

Miejsce pracy: siedziba spółki Exacto Sp. z o.o.: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38, Rzeszów

Opis stanowiska:

Agencja public relations Exacto Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie poszukuje osoby, która będzie odpowiedzialna przede wszystkim za obsługę projektów badawczych: badania marketingowe/ badania rynku i opinii.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie projektów badawczych,
 • współtworzenie dokumentów o charakterze strategicznym,
 • analiza statystyczna danych empirycznych oraz przygotowanie korelacji i prezentowanie wyników badań, w tym opracowanie zbiorczych raportów, sprawozdań i interpretacja wyników badań,
 • kompleksowe przygotowywanie dokumentacji ofertowej zgodnie z profilem działalności działu/ spółki, w tym: koncepcji działań, tworzenie budżetów, harmonogramów prac, kalkulacji i wycen,
 • opracowywanie oraz aktualizacja bazy danych, w tym cenników potencjalnych podwykonawców,
 • wsparcie w aktywnym pozyskiwaniu nowych klientów dla wybranych usług spółki.

 Wymagania:

 • co najmniej pół roczne doświadczenie w prowadzeniu/ zarządzaniu projektami badawczymi (badań rynku i opinii), w tym doświadczenie w roli analityka/ moderatora,
 • rozpoczęte lub ukończone studia na kierunku socjologia (preferowany), ekonomia, zarządzanie i marketing,  dziennikarstwo, politologia, PR,
 • znajomość technik i procedur związanych z przeprowadzaniem badań ilościowych głównie z wykorzystaniem metody CATI, CAWI, PAPI, i jakościowych (techniki FGI, IDI, panele eksperckie),
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office (praca w szablonie),
 • znajomość obsługi programów do komputerowej analizy danych (np. SPSS) oraz danych jakościowych (np. ATLAS.ti),
 • zdolności analityczne oraz opracowywania dokumentów tekstowych na podstawie zgromadzonych informacji,
 • umiejętność wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, obowiązkowość i terminowa realizacja zadań,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 • prawo jazdy kat. B.

CV prosimy wysyłać na adres:

biuro@exacto.pl

W tytule prosimy wpisać „Specjalista ds. badań i analiz”

Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na te aplikacje, które będą spełniać wymagania stanowiska.

Exacto sp. z o.o.

Siemieńskiego 20, lok. 38

35-234 Rzeszów

tel. 692 079 870

www.exacto.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
 
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EXACTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Siemieńskiego 20/38, 35234 Rzeszów, wpisana do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000337961, NIP:
  8133602558, REGON: 180484610, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, adres elektroniczny:
  biuro@exacto.pl.
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji, a podstawę prawną
  przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a oraz lit c RODO.
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, maksymalnie przez
  okres 2 lat od zakończenia roku w którym miała miejsce rekrutacja/nabór.
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym
  momencie.
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji
  wskazanych w art. 221§1 k.p tj. imienia (imion) i nazwiska daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu
  do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata do pracy
  spowoduje, że Pani/Pana zgłoszenie rekrutacyjne nie będzie rozpatrywane.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

meet experts

Lorem Ipsum available, but the majority have suffer alteration in the some form.

Read More

Contact Info

Default text

Read More

Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.

We’re here to help your businesses growth .

There are many variations of pass of lorem ips but the majority have suffered alteration in some form. Injected humour not randomised words which.

Digital marketing
72%

ROZPOCZNIJ WSPÓŁPRACĘ
Z NAMI!