PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Polska Grupa Energetyczna - Komunikacja wewnętrzna i działania informacyjno-promocyjne

projekt: Komunikacja wewnętrzna i działania informacyjno-promocyjne

Na zlecenie Polskiej Grupy Energetycznej, przygotowujemy narzędzia komunikacji wewnętrznej. Opracowujemy biuletyny wewnętrzne. Do zadań naszej firmy należy całość prac projektowych i wykonawczych. Realizujemy także działania o charakterze szkoleniowym. Prowadzimy szkolenia z zakresu media relations, zarządzania kryzysowego, komunikacji interpersonalnej i NLP. W efekcie współpracy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin stworzyliśmy materiały informacyjno-promocyjne na temat wymiany sieci transformatorowych. Budowa transformatora, zasady bezpieczeństwa, fotorelacja z wymiany, a przede wszystkim informacje o prowadzonym przez PGE projekcie. Na tej podstawie przygotowaliśmy działania wspierające komunikacyjnie realizację pn. „Wymiana transformatorów w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin w celu ograniczenia strat sieciowych”. Zespół Exacto opracował ulotki oraz broszury, które zostały rozdystrybuowane w prasie lokalnej. Do zadań Agencji należało także przygotowanie 20-stronicowego wydawnictwa ilustrowanego, które następnie było wykorzystywane podczas lekcji pokazowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Dodatkowo byliśmy odpowiedzialni za stworzenie scenariusza, nagranie oraz postprodukcję 10-minutowej audycji telewizyjnej, która następnie została wyemitowana w stacjach telewizji lokalnej.

Odwiedź nas w Google+