PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Służba Celna Ministerstwa Finansów - Badania ilościowe

projekt: Badania ilościowe

Nasza firma na zlecenie Służby Celnej Ministerstwa Finansów zrealizowała ogólnopolskie badania społeczne, które miały na celu ocenę stopnia realizacji nadrzędnych celów strategicznych określonych w „Strategii działania Służby Celnej na lata  2014-2020". Badania dotyczyły trzech aspektów, czyli: poziomu wsparcia przez Służbę Celną aktywności gospodarczej przedsiębiorców, poziomu satysfakcji klienta Służby Celnej, a także poziomu bezpieczeństwa i ochrony rynku. 

Dla każdego z ww. obszarów opracowana została odrębna ankieta, za pomocą której ankieterzy przeprowadzali wywiady z dobranymi losowo firmami z listy wszystkich podmiotów korzystających z usług Służby Celnej. Badanie opierało się na technice CATI, czyli standaryzowanych wywiadach prowadzonych telefonicznie, przy pomocy autorskiego narzędzia informatycznego firmy Exacto, jakim jest barometr komunikacji.

Respondentami w badaniu były firmy losowo wybrane spośród wszystkich podmiotów korzystających z usług Służby Celnej. Ankietyzacja prowadzona była także wśród firm, które nie korzystają z usług Służby Celnej oraz w grupie podróżnych. Projekt realizowany był na terenie całej Polski. Uzyskane wyniki mają wspomóc Służbę Celną w procesie decyzyjnym oraz w dostosowaniu usług świadczonych przez nią do potrzeb jej klientów.

 

Odwiedź nas w Google+