PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Urząd Miasta Rzeszowa

projekt: Strategia Rozwoju Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dla Urzędu Miasta Rzeszowa opracowaliśmy Strategię Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa. Przygotowaliśmy kompleksowe ilościowe projekty badawcze, metodami CATI, CAWI. Przeprowadziliśmy także badania jakościowe. Prowadziliśmy portal informacyjny, który został przez nas zaprojektowany. Tworzyliśmy również filmy promujące osoby i projekty kulturalne miasta. Do naszych zadań należało także prowadzenie profilu projektu na FB, organizacja seminarium kulturalnego, realizacja i moderowanie spotkań konsultacyjnych. Był to obszerny projekt złożony z wielu elementów, które składały się na kompleksową budowę Strategii Rozwoju Kultury w Mieście Rzeszów.

Odwiedź nas w Google+