Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniach, tworzeniu strategii, planowaniu i wdrażaniu kampanii komunikacyjnych

rzeszow@exacto.pl
692 079 870

Centrum Medyczne MEDYK – komunikacja i zarządzanie kryzysowe procesu szczepień przeciw COVID-19​.

Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach .

Kongres Marketingu w Samorządach
organizacja wydarzenia branżowego

Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach to cykliczne wydarzenie, podczas którego wiedzą na temat rozwiązań marketingowych dzielą się specjaliści ds. marketingu terytorialnego, przedstawiciele samorządów, instytucji samorządowych oraz organizacji turystycznych. Kongres został zorganizowany po raz pierwszy w 2011 roku z potrzeby wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie tworzenia działań promocyjnych miast i regionów. Od początku wydarzenie wspierają Województwo Podkarpackie i Urząd Miasta Rzeszowa.

Grupa docelowa.

specjaliści ds. marketingu terytorialnego
wójtowie i burmistrzowie
pracownicy działów komunikacji i promocji jednostek samorządu terytorialnego
dyrektorzy i kierownicy departamentów promocji jednostek samorządu terytorialnego
przedstawiciele samorządów

Organizacja wydarzenia .

Przy wsparciu władz lokalnych i samorządowych odpowiadamy za zaplanowanie, organizację, przeprowadzenie oraz ewaluację całego wydarzenia. W trakcie spotkania, uczestnicy biorą udział w prelekcjach oraz warsztatach tematycznych, prowadzonych przez specjalistów i liderów opinii w obszarze marketingu. Podczas wystąpień, prelegenci przedstawiają case study wybranych kampanii promocyjnych. Zebrani goście dzielą się także swoim doświadczeniem w zakresie działań związanych z komunikacją z mieszkańcami, w tym wykorzystywanymi narzędziami i rozwiązaniami IT.

Przebieg działań .

Jednym z pierwszych kroków w działaniach organizacyjnych jest ustalenie tematu, na jakim będzie się skupiała dana edycja kongresu. Jego wybór jest dokonywany przede wszystkim na podstawie zjawisk i trendów, które w danej chwili są tematem gorących dyskusji wśród specjalistów ds. marketingu.
Kolejnymi kluczowymi etapami związanymi z organizacją wydarzenia są: skompletowanie listy prelegentów oraz stworzenie programu wydarzenia, ustalenie miejsca i daty organizacji kongresu oraz pozyskiwanie sponsorów oraz patronów medialnych. Następny krok jest związany z promocją wydarzenia. Poza klasycznymi kanałami komunikacji, takimi jak media i portale społecznościowe, duże znaczenie w dotarciu do grupy docelowej wydarzenia pełnią również działania call center oraz regularny mailingOstatnim, a jednocześnie kluczowym etapem jest organizacja i nadzór nad przebiegiem wydarzenia.

ustaliśmy kierunki komunikacji oraz kluczowe przesłania
przygotowaliśmy kompleksowe Q&A
opracowaliśmy oświadczenia, które następnie zostały wysyłane do mediów
ustaliliśmy reguły wypowiadania się dla i do mediów przez osoby delegowane (dyrektor, lekarze, osoby odpowiedzialne za szczepienia)
przygotowywaliśmy na bieżąco odpowiedzi dla mediów i dziennikarzy, którzy zwracali się z pytaniami
uruchomiliśmy na stronie placówki zakładkę z materiałami dla mediów
zamieszczaliśmy na bieżąco odpowiedzi i oświadczenia w mediach społecznościowych CM Medyk

Wyniki .

0 +
Ponad 1500 uczestników, którzy wzięli udział w kongresie
0 +
Prelekcji wygłoszonych przez specjalistów ds. marketingu terytorialnego
0
Zorganizowanych edycji wydarzenia
0
INFORMACJE W PRASIE
0
MATERIAŁÓW W INTERNECIE
0
NAGRANIA W TELEWIZJI I RADIU
0
PUBLIKACJI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
0 %
MATERIAŁÓW ZAKLASYFIKOWANYCH JAKO NEUTRALNE LUB POZYTYWNE

Wnioski .

Organizacja Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach to efektywny sposób cementowania relacji oraz zdobycia wartościowej wiedzy w zakresie specjalistycznego obszaru, jakim jest marketing terytorialny. Obok Kongresu Profesjonalistów Public Relations, który skoncentrowany jest jednak na branży PR, Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządów jest dla nas szansą na realizację misji polegającej na edukowaniu i podnoszeniu kompetencji w obszarze marketingu terytorialnego, strategii rozwojowych oraz badań i analiz strategicznych.