Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniach, tworzeniu strategii, planowaniu i wdrażaniu kampanii komunikacyjnych

rzeszow@exacto.pl
692 079 870

Centrum Medyczne MEDYK – komunikacja i zarządzanie kryzysowe procesu szczepień przeciw COVID-19​.

Ministerstwo Rozwoju .

Lekcja o funduszach - komiks
realizacja Lekcji o Funduszach Europejskich

Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii) to jednostka administracji rządowej, odpowiedzialna za zadania z zakresu m.in. promocji, współpracy gospodarczej, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, a także nadzoru architektoniczno-budowlanego oraz planowania przestrzennego.

Grupa docelowa.

Uczniowie i nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województw Polski Wschodniej, tj. podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Lekcje o Funduszach Europejskich .

W latach 2011-2017 na zlecenie Ministrowa Rozwoju byliśmy odpowiedzialni za realizację projektu pn. Lekcja o Funduszach Europejskich (LOFE). Była to akcja edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru pięciu województw Polski Wschodniej. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie wiedzy na temat Funduszy Europejskich oraz regionalnych projektów, realizowanych dzięki wsparciu ze środków unijnych, a także możliwości dofinansowania wniosków na otwarcie lub rozwinięcie biznesu. Głównym założeniem projektu była realizacja 45-minutowych zajęć w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne oraz przeprowadzenie konkursów z nagrodami dla uczniów i nauczycieli. Odpowiadaliśmy za kompleksową realizację zleconego zadania, w tym prowadzenie biura projektu, promocję Lekcji o Funduszach Europejskich, działania public relations oraz ewaluację projektu LOFE.

Przebieg działań .

W pierwszym etapie opracowaliśmy dokumentację projektową tj. regulamin i formularz zgłoszeniowy oraz materiały dydaktyczne w postaci komiksu, filmu instruktażowego, zadań sprawdzających wiedzę oraz instrukcji dla nauczycieli. W ramach promocji akcji edukacyjnej prowadziliśmy działania call center skierowane do szkół (nauczycieli), odpowiadaliśmy za zbieranie zgłoszeń i bieżący kontakt z dydaktykami, którzy zgłosili swoje placówki do udziału w projekcie. Naszym zadaniem była również organizacja i przeprowadzenie konkursów z nagrodami. Podczas każdej z czterech edycji Lekcji o Funduszach Europejskich realizowaliśmy szereg działań public relations ze szczególnym uwzględnieniem tych z zakresu media relations.

Odpowiadaliśmy za prowadzenie komunikacji na portalu Facebook, redagowanie informacji prasowych i zaproszeń dla mediów, bezpośredni kontakt z dziennikarzami, umożliwienie realizacji wywiadów z uczestnikami akcji edukacyjnej, follow-up oraz monitoring mediów. Ponadto zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy badanie ewaluacyjne, które pozwoliło ocenić poszczególne edycje Lekcji o Funduszach Europejskich.

W ramach ostatniej edycji „LOFE. Przedsiębiorczość” organizowanej przez Exacto w latach 2016-2017 zrealizowaliśmy pomysł autorskiego konkursu pn. Startup na 5-tkę. Celem konkursu była promocja i popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości w kontekście funduszy europejskich, a także przybliżenie młodzieży celów i zasad aplikowania o środki na wsparcie startupów w ramach Programu Polska Wschodnia.

Opracowaliśmy koncepcję konkursu wraz z propozycją jego nazwy, odpowiadaliśmy za działania call center, promocję, przygotowanie dokumentacji konkursowej, prowadzenie biura konkursu – w tym pozyskanie i rejestrację zgłoszeń oraz bieżący kontakt z uczestnikami. Kluczowym elementem realizowanego projektu była kompleksowa organizacja finału konkursu w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym dn. 20 czerwca 2017 r., w tym współpraca z przedstawicielami LPNT – ekspertami z ramienia Parku, którzy oceniali nadesłane projekty i wyłonili zwycięzcę konkursu w dniu finału.

ustaliśmy kierunki komunikacji oraz kluczowe przesłania
przygotowaliśmy kompleksowe Q&A
opracowaliśmy oświadczenia, które następnie zostały wysyłane do mediów
ustaliliśmy reguły wypowiadania się dla i do mediów przez osoby delegowane (dyrektor, lekarze, osoby odpowiedzialne za szczepienia)
przygotowywaliśmy na bieżąco odpowiedzi dla mediów i dziennikarzy, którzy zwracali się z pytaniami
uruchomiliśmy na stronie placówki zakładkę z materiałami dla mediów
zamieszczaliśmy na bieżąco odpowiedzi i oświadczenia w mediach społecznościowych CM Medyk

Wyniki .

0
Działania przeprowadzone w każdym z pięciu województw Polski Wschodniej
0 +
Zrealizowanych zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem materiałów związanych z LOFE
0 ~
Uczniów biorących udział w Lekcjach o Funduszach Europejskich
0 %
Zrealizowanych zajęć wymaganych umową (IV edycja projektu 2016-2017 r.)
0
Zgłoszeń do konkursu Startup na 5-tkę
0
Publikacji w mediach tradycyjnych i w Internecie na temat Lekcji o Funduszach Europejskich
0
INFORMACJE W PRASIE
0
MATERIAŁÓW W INTERNECIE
0
NAGRANIA W TELEWIZJI I RADIU
0
PUBLIKACJI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
0 %
MATERIAŁÓW ZAKLASYFIKOWANYCH JAKO NEUTRALNE LUB POZYTYWNE

Wnioski .

Realizacja projektu Lekcji o Funduszach Europejskich przyczyniała się do wzrostu wiedzy uczniów z terenów Polski Wschodniej na temat Funduszy Europejskich oraz przedsięwzięć i inwestycji finansowanych ze środków unijnych na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Polski Wschodniej. Dodatkowo przeprowadzenie konkursu Startup na 5-tkę pozwoliło młodym ludziom na zdobycie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, w tym prezentowania swoich innowacyjnych pomysłów przed gronem uznanych ekspertów.