PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

I Kongres Klastrów Polskich w Warszawie

03-06-2013

Klastry zmieniają gospodarkę. W Polsce jest ich ponad 200, a w całej Europie blisko dziesięć razy więcej. Obecnie zarządzających klastrami prawdopodobnie najbardziej interesują zasady, które będą obowiązywały w nowej perspektywie finansowania na lata 2014-2020. Czy polscy przedsiębiorcy współpracujący w ramach klastrów mają się czego obawiać? Odpowiedzi na to pytanie, a także wiele innych, znajdą uczestnicy Kongresu Klastrów Polskich, który jest organizowany przez Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, Związek Pracodawców Klastry Polskie i Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu – Biznes Klaster. Exacto prowadzi relacje z mediami dla projektu.

Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 zakłada wsparcie kluczowych inicjatyw rozwojowych, dzięki funduszom pozyskanym ze Wspólnych Ram Strategicznych, środków unijnych i przy współfinansowaniu krajowym. Jednym z celów programowania będzie popieranie innowacyjnych podmiotów, w tym klastrów i konsorcjów. Jak na razie szczegóły przyszłej perspektywy nie są dokładnie znane, jednak osiągnięcie celu strategicznego będzie zależne od realizacji założeń w trzech obszarach: sprawne i efektywne państwo, konkurencyjna gospodarka oraz spójność społeczna i terytorialna.

Konkurencja nie wyklucza współpracy
Pomimo, iż celem kooperujących w ramach klastrów przedsiębiorstw jest zysk – są one jednak o krok przed firmami „pozaklastrowymi”. – Dlaczego? Bo potrafią łączyć współzawodnictwo z współdziałaniem. Powiedzenie zgoda buduje – niezgoda rujnuje sprawdza się również w biznesie – w silnej grupie łatwiej jest przetrwać, uzyskać niezbędne informacje, a także pozyskać klientów i fundusze. Mimo to, część przedsiębiorców działających w ramach klastrów ma wiele wątpliwości w związku z nadchodzącymi zmianami, które niesie programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. W aktualną sytuację dobrze wpisuje się zatem dyskusja na temat przyszłości polskich klastrów i nowych zasad ich finansowania.

O klastrach – tak istotnych podmiotach dla rozwoju gospodarki – 3 czerwca w Sejmie RP podczas I Kongresu Klastrów Polskich rozmawiają przedstawiciele rządu oraz przedstawiciele klastrów. Tematy dyskusji dotyczą m.in.: finansowania rozwoju klastrów w nowej perspektywie finansowej w obliczu Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz zagrożeń z tym związanych. Oprócz tego, na Kongresie podejmowane są inne zagadnienia związane z problematyką klastrową w Polsce, czyli ograniczenia administracyjne, finansowe i społeczne, a także problemy organizacyjne w klastrach. Jak podkreśla Bogdan Węgrzynek Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie: Przed klastrami pojawiają się nowe wyzwania. I Kongres Klastrów Polskich to wydarzenie przełomowe, spotkanie osób decyzyjnych i autorytetów. Aby przetrwać w nowej rzeczywistości musimy dysponować odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, naukowcami i reprezentantami władz jest pierwszym krokiem do budowania sprawnej i dynamicznej gospodarki, a także tworzenia i utrzymywania rozpoznawalnych polskich marek w przestrzeni międzynarodowej.

Kongres Klastrów Polskich organizowany jest przez Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej,  Związek Pracodawców Klastry Polskie i Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu – Biznes Klaster. Patronat nad konferencją objęła m.in. Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu RP, Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki, Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego, Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Bartłomiej Bodio – poseł na Sejm RP, na co dzień odpowiedzialny za kierowanie pracami Parlamentarnego Zespołu do spraw Polityki Klastrowej.

Odwiedź nas w Google+