PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Wywiady bezpośrednie

PAPI/CAPI – wywiady bezpośrednie

Kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (Peper Aided Personal Interview) to najbardziej kanoniczna technika badawcza bazująca na bezpośredniej relacji między ankieterem i respondentem. Aktualnie bardziej rozpowszechnione są wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (Computer Aided Personal Interview). W trakcie wywiadu specjalnie przeszkolony ankieter zadaje respondentowi pytania w oparciu o wcześniej przygotowany kwestionariusz badawczy w formie papierowej (PAPI) lub w formie elektronicznego skryptu na laptopie lub tablecie (CAPI). Szczególny nacisk kładziony jest na standaryzację procesu badawczego tak, aby wszystkie wywiady były przeprowadzone w możliwie jednakowych warunkach. Technika szczególnie polecana przy badaniach ludności (miast, regionów lub kraju), których wnioski maja być ekstrapolowane na całą populację.

Zalety

  • Możliwość opisania komunikatów niewerbalnych.
  • Respondenci są bardziej skłonni wziąć udział w badaniu.
  • Możliwość dotarcia do grup respondentów nie posiadających lub nie odbierających telefonu (wyższa reprezentatywność).
  • Standaryzacja warunków przeprowadzenia wywiadu.
  • Możliwość pokazywania obrazów (PAPI/CAPI) i materiałów video (CAPI).
Odwiedź nas w Google+