PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Media relations

Opis szkolenia

Prowadzone przez nas szkolenia zawsze mają formę interaktywnych warsztatów. Wskazówki praktyczne, jak również wiedza teoretyczna, przekazywane są w formie mini wykładów wspieranych prezentacją multimedialną oraz licznymi przykładami. Warsztaty oparte są o sprawdzone metody szkoleniowe, mają formę ćwiczeń, testów oraz studiów przypadków. Proces rozwiązywania studiów przypadków przebiega według następujących etapów:

 • burza mózgów,
 • weryfikacja pomysłów,
 • periodyzacja idei,
 • ustalenie końcowego produktu warsztatu.

Oprócz tych metod prowadzenia warsztatów, trenerzy stosują inne aktywne formy prowadzenia zajęć – warsztaty bowiem przyjmują formę spotkań interaktywnych. Wyróżnikiem prezentowanej oferty, jest bogactwo praktycznych elementów szkolenia, umożliwiających uczestnikom na bieżąco ćwiczenie omawianych zagadnień i utrwalanie prawidłowych zachowań.

Co nas wyróżnia?

 • nadajemy zajęciom charakter indywidualnego treningu,
 • modyfikujemy elementy programu w zależności od preferencji uczestników,
 • bazujemy na prawdziwych przykładach i współczesnych realiach,
 • trenujemy zachowania i działania oparte o symulacje realnych problemów,
 • oferujemy warsztaty z wykorzystaniem kamery i mikrofonu,
 • wykorzystujemy efektywne metody szkoleniowe: ćwiczenia, testy, odtwarzania ról, symulacje, studia przypadków.

 

Program szkolenia

Nasze szkolenia oparte są zawsze na realizacji zadań praktycznych, co pozwoli na pozyskanie dodatkowych umiejętności oraz zweryfikowanie zdobytej wiedzy, wraz ze wskazaniem zastosowania w rzeczywistym działaniu. Szczegółowy program niniejszego modułu przedstawia się następująco:

Podstawowe założenia komunikacji z mediami

 • Zasady profesjonalnych relacji z mediami
 • Media ogólnopolskie, lokalne, branżowe – różnice i podobieństwa
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w mediach
 • Prawo prasowe i autorskie - podstawowe zagadnienia
 • Sporządzanie i realizowanie media planów
 • Bazy danych w media relations
 • Monitoring mediów


Przygotowywanie i komunikowanie za pomocą materiałów prasowych

 • Przygotowanie materiałów prasowych
 • Błędy w materiałach prasowych oraz sposoby ich unikania
 • Teczki prasowe – zasady przygotowania
 • Kiedy pisać sprostowania? Zasady pisania sprostowań.
 • Autoryzacje tekstów - kiedy i jak dokonywać?
 • Informowanie w mediach elektronicznych
 • Walka na forach – walka z wiatrakami?


Przygotowywanie do wywiadów w mediach

 • Sztuka zachowania się przed kamerą
 • Sztuka wystąpień radiowych
 • Obrona przed manipulacją słowną. Podstawy NLP
 • Zachowania asertywne i reagowanie w stresie


Relacje z mediami w kryzysie

 • Dziennikarz – wróg czy przyjaciel w sytuacji kryzysowej?
 • Sztuka profesjonalnej reakcji

Przygotowanie konferencji prasowej

 • Zasady przygotowania konferencji (dobór miejsca i czasu)
 • Komunikowanie informacji dziennikarzom
 • Działania przed, i po konferencji prasowej
Odwiedź nas w Google+