PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Komunikacja wewnętrzna

Opis szkolenia

Prowadzone przez nas szkolenia zawsze mają formę interaktywnych warsztatów. Wskazówki praktyczne, jak również wiedza teoretyczna, przekazywane są w formie mini wykładów wspieranych prezentacją multimedialną oraz licznymi przykładami. Warsztaty oparte są o sprawdzone metody szkoleniowe, mają formę ćwiczeń, testów oraz studiów przypadków. Proces rozwiązywania studiów przypadków przebiega według następujących etapów:

 • burza mózgów,
 • weryfikacja pomysłów,
 • periodyzacja idei,
 • ustalenie końcowego produktu warsztatu.

Oprócz tych metod prowadzenia warsztatów, trenerzy stosują inne aktywne formy prowadzenia zajęć – warsztaty bowiem przyjmują formę spotkań interaktywnych. Wyróżnikiem prezentowanej oferty, jest bogactwo praktycznych elementów szkolenia, umożliwiających uczestnikom na bieżąco ćwiczenie omawianych zagadnień i utrwalanie prawidłowych zachowań.

Co nas wyróżnia?

 • nadajemy zajęciom charakter indywidualnego treningu,
 • modyfikujemy elementy programu w zależności od preferencji uczestników,
 • bazujemy na prawdziwych przykładach i współczesnych realiach,
 • trenujemy zachowania i działania oparte o symulacje realnych problemów,
 • oferujemy warsztaty z wykorzystaniem kamery i mikrofonu,
 • wykorzystujemy efektywne metody szkoleniowe: ćwiczenia, testy, odtwarzania ról, symulacje, studia przypadków.

 

Program szkolenia

Nasze szkolenia oparte są zawsze na realizacji zadań praktycznych, co pozwoli na pozyskanie dodatkowych umiejętności oraz zweryfikowanie zdobytej wiedzy, wraz ze wskazaniem zastosowania w rzeczywistym działaniu. Szczegółowy program niniejszego modułu przedstawia się następująco:

 1. Projektowanie komunikacji wewnętrznej
  • najnowsze trendy komunikacji wewnętrznej – po co i dlaczego?
  • projektowanie komunikacji w aspekcie logistycznym i merytorycznym – najczęstsze popełniane błędy i jak ich uniknąć,
  • jak zaprojektować system komunikacji wewnętrznej - case study.
 2. Narzędzia komunikacji wewnętrznej
  • tradycyjne i nowoczesne narzędzia komunikacji wewnętrznej,
  • metodyka doboru narzędzi – czyli co warto zastosować i dlaczego?
  • efektywne sposoby badania skuteczności narzędzi.
 3. Projektowanie badań efektywności komunikacji wewnętrznej
  • badania jako narzędzie komunikacji wewnętrznej,
  • audyt komunikacyjny,
   • cechy dobrego audytu,
   • dobór kryteriów oceny,
   • fazy audytu komunikacyjnego,
  • planowanie procesu badawczego. jak wystrzegać się błędów?
  • realizacja procesu badawczego,
   • projektowanie narzędzi badawczych na potrzeby komunikacji wewnętrznej,
   • analiza i wykorzystanie danych w procesie usprawniania komunikacji wewnętrznej,
   • tradycyjne i nowoczesne metody pomiaru.
 4. Intranet - nowoczesne narzędzie komunikacji wewnętrznej
  • intranet – kluczowe nowoczesne narzędzie usprawniające komunikację w organizacji,
  • elementy, użytkownicy, zespół redakcyjny intranetu,
  • wewnętrzny e-mailing jako wsparcie komunikacyjne intranetu,
  • efektywne wdrożenie intranetu – czynniki sukcesu.
 5. Komunikacja  w organizacji w procesie zmian
  • planowanie procedury komunikacji - na co zwracać uwagę,
  • jak komunikować się w sytuacjach trudnych,
  • narzędzia komunikacyjne wykorzystywane w procesie zmian.
 6. Rozwój pracownika i kształtowanie relacji wewnętrznych
  • projekty integracyjne w procesie komunikacji wewnętrznej
  • arkusze samorozwoju i kształtowanie lidera
 7. Szkolenia w kampanii komunikacyjnej
  • rozpoznanie oraz analiza potrzeb szkoleniowych w organizacji
  • planowanie programów szkoleniowych
  • pomiar i ocena programów szkoleniowych
  • skuteczna ocena zmian zachodzących w wyniku szkolenia
Odwiedź nas w Google+