PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Badania ilościowe

Najważniejszym wyróżnikiem badań ilościowych jest weryfikacja hipotezy badawczej, która określana jest na podstawie liczebności odpowiedzi. Bazują one na statystyce - im większa próba, tym wiarygodniejsze wyniki. Informacje uzyskiwane są przez Internet, telefonicznie lub za pomocą papierowego kwestionariusza, który wypełniają respondenci. W  tym rodzaju badań rola moderatora jest znikoma, dlatego wywiad nie musi być przeprowadzony bezpośrednio. 

Wyniki badań ilościowych pozwalają na pozyskanie konkretnych, twardych danych, które egzekwowane są na podstawie ilości odpowiedzi respondentów. Podczas przeprowadzania badań ilościowych, jednym z najważniejszych elementów jest zebranie jak największej liczby wartościowych odpowiedzi. Umożliwia to uogólnienie wyników na całą populację, wyciągnięcie tendencji, a także odpowiednią weryfikację hipotez.

 

 

 

Kiedy wykonać badania ilościowe?

  • Kiedy chcemy poznać odpowiedzi na pytanie: „ile?” „jak często?” 
  • Kiedy szukamy zależności w częstotliwości, rozkładzie zachowań, 
  • Podczas weryfikacji postawionych już hipotez.
 

 

Dlaczego warto nawiązać współpracę właśnie z nami? 

EXACTO to grupa specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Badacze i analitycy z naszego zespołu od lat przeprowadzają badania zarówno w celach naukowych jak i na potrzeby klientów. 

 
Odwiedź nas w Google+