PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Badania i pomiar efektów

Badania i nowe technologie. Naszym celem jest dostarczanie klientom aktualnych, sprawdzonych i precyzyjnych danych, które mogą wesprzeć procesy zarządcze i marketingowe. Służą one także jako podstawa do formułowania rekomendacji oraz planowania działań strategicznych. Przy realizacji zleceń stosujemy następujące metody i techniki badawcze:

 • metoda jakościowa
  • FGI – pogłębione wywiady grupowe. Technika polegająca na poznawaniu opinii wybranej grupy osób w aspekcie, którego dotyczy badanie. Pozwala na zebranie szczegółowych informacji, istotnych i zaakcentowanych przez respondentów podczas moderowanego spotkania. Wywiad odbywa się według wcześniej opracowanego scenariusza.
  • Panel ekspercki. Technika zbliżona formą realizacji do FGI lub IDI, z tą różnicą że wywiad ma formę otwartej dyskusji z wyselekcjonowanymi ekspertami, w nieco mniej sztywny sposób sterowanej przez moderatora lub ankietera
  • IDI / TDI – pogłębione wywiady indywidualne. Technika polegająca na przeprowadzaniu rozmowy na żywo lub telefonicznie z respondentem, w oparciu o przygotowany scenariusz wywiadu. Pozwala na zebranie opinii bez ewentualnego efektu oddziaływania na respondenta uczestników spotkań grupowych.
  • desk-research – analiza materiałów zastanych. Technika pracy „zza biurka” sprowadzająca się do analizy dostępnych materiałów istotnych z perspektywy celu badania, np. raportów i opracowań. Pozwala na zgłębienie tematu bez przeprowadzania wywiadów z respondentami.
 • metoda ilościowa
  • CATI – wywiady telefoniczne (z wykorzystaniem ankiety). Technika oparta na pozyskiwaniu informacji na bazie wystandaryzowanego narzędzia (kwestionariusza). Ankieter zdobywa dane poprzez przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z respondentem. Dane prezentowane są następnie w formie wykresów.
  • CAWI – wywiady internetowe (z wykorzystaniem ankiety. Technika zakładająca uzyskanie informacji od respondenta za pomocą ankiety internetowej dostępnej w formie linku lub wiadomości e-mail. Umożliwia zebranie danych w stosunkowo szybki i tani sposób, oraz ich prezentację w formie wykresów.
  • PAPI / CAPI – wywiady terenowe (z wykorzystaniem ankiety). Technika zbierania danych poprzez spotkania z respondentami na żywo. Ankieterzy podczas spotkań zapisują dane albo na papierowych kwestionariuszach albo na ich elektronicznych odpowiednikach w urządzeniach przenośnych. Następnie opracowywany jest raport z wykresami.

Nasi eksperci są współautorami opublikowanej w roku 2010 książki: "Badania i pomiar efektów w public relations", w której opisywane są najważniejsze problemy i zagadnienia ważne z punktu widzenia badań w komunikacji. Posiadamy autorskie informatyczne narzędzia badawcze (barometr komunikacji), które wykorzystujemy w procesie pozyskiwania i obróbki danych. Do realizacji badań wykorzystujemy profesjonalne studio do badań CATI. Realizowaliśmy dotychczas kilkadziesiąt projektów badawczych na zlecenie klientów prywatnych, a w tym między innymi:

 • Suedzucker Polska Sp. z o.o.,
 • Marma Polskie Folie Sp. z o.o.,
 • Horiba ABX Sp. z o.o.,
 • Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej,
 • Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego,
 • Ideo sp. z o.o.
 • Południowa Grupa Kapitałowa:
  • Jedynka Sp. z o.o.,
  • Rzeszowianka Sp. z o.o.,
  • Wisłok Inwestycje Sp. z o.o.,
  • Res-drob Sp. z o.o.,
 • ZETO Rzeszów Sp. z o.o.,
 • Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o.,
 • Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie,

oraz klientów publicznych, a w tym:

 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Totalizator Sportowy Sp. z o.o.,
 • Urząd Miasta Rzeszowa,
 • Urząd Miasta Lublin,
 • Urząd Miasta Boguchwała,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
 • Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

Odwiedź nas w Google+