PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Menedżer ds. badań w Dziale Badań i Analiz Strategicznych

13-01-2017
Agencja public relations Exacto Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie poszukuje osoby, która będzie odpowiedzialna za realizację projektów badawczych w Dziale Badań i Analiz Strategicznych spółki.
 
Miejsce pracy: Exacto sp. z o.o., ul. Siemieńskiego 20, lok. 38, 35-234 Rzeszów
 
Zakres obowiązków:
 • samodzielne prowadzenie projektów badawczych,
 • koordynacja pracy zespołu projektowego oraz całego działu w tym: kontrola prowadzonych projektów, przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom oraz weryfikacja prawidłowości wykonania zgodnie z metodyką/budżetem/harmonogramem, 
 • rekrutacja i szkolenie zespołu badawczego,
 • współtworzenie dokumentów o charakterze strategicznym,
 • analiza statystyczna danych empirycznych oraz przygotowanie korelacji i prezentowanie wyników badań, w tym opracowanie zbiorczych raportów, sprawozdań i interpretacja wyników badań, opracowywanie raportów, sprawozdań,
 • kompleksowe przygotowywanie dokumentacji ofertowej zgodnie z profilem działalności działu/ spółki, w tym: koncepcji działań, tworzenie budżetów, harmonogramów prac, kalkulacji i wycen,
 • opracowywanie oraz aktualizacja bazy danych, w tym cenników, potencjalnych podwykonawców,
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów dla wybranych usług spółki,
 • przygotowywanie, ustalanie i negocjowanie warunków współpracy.
 
Wymagania:
 • co najmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi (badań rynku i opinii), w tym doświadczenie w roli analityka i moderatora,0
 • rozpoczęte lub ukończone studia na kierunku socjologia (preferowany), ekonomia, zarządzanie i marketing,  dziennikarstwo, politologia, PR,
 • co najmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • znajomość technik i procedur związanych z przeprowadzaniem badań ilościowych głównie z wykorzystaniem metody CATI, CAWI, PAPI, i jakościowych (techniki FGI, IDI, panele eksperckie), 
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office (praca w szablonach), 
 • mile widziana znajomość obsługi programów do komputerowej analizy danych (np. SPSS) oraz danych jakościowych (np. ATLAS.ti),
 • zdolności analityczne oraz opracowywania dokumentów tekstowych na podstawie zgromadzonych informacji,
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i terminowość w realizacji zadań,
 • prawo jazdy kat. B.
 
Oferujemy:
 • pracę przy realizacji projektów badawczych i marketingowych,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwój zawodowy,
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i rozwiązań,
 • pracę w doświadczonym zespole,
 • miłą atmosferę pracy.
 
CV i LM prosimy wysyłać na adres: biuro@exacto.pl
W tytule prosimy wpisać „Menedżer ds. badań”
Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na te aplikacje, które będą spełniać wymagania stanowiska. 
 
Exacto sp. z o.o.
ul. Siemieńskiego 20, lok. 38
35-234 Rzeszów
tel. 17 785 19 23 
www.exacto.pl
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)
Odwiedź nas w Google+