PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Company registration details


Office in Rzeszów:
Exacto sp. z o.o.
20 Siemieńskiego St., apt. 38
35-234 Rzeszów

phone no. 17 785 19 23

Office in Warsaw:
Exacto sp. z o.o.
Green House office building
Al. Niepodległości 124/2

02-577 Warsaw
phone no. 22 203 49 12
fax. 22 244 22 46

Registry data of the company
NIP (Tax Identification Number) 813 360 25 58
REGON No. (business registration number) 180484610
Registering body: District Court in Rzeszów 12th Commercial Division of KRS
Entry in the National Court Register (KRS) No.: 0000337961
Share capital PLN 100,000.00