PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Negocjacje

Opis szkolenia

Prowadzone przez nas szkolenia zawsze mają formę interaktywnych warsztatów. Wskazówki praktyczne, jak również wiedza teoretyczna, przekazywane są w formie mini wykładów wspieranych prezentacją multimedialną oraz licznymi przykładami. Warsztaty oparte są o sprawdzone metody szkoleniowe, mają formę ćwiczeń, testów oraz studiów przypadków. Proces rozwiązywania studiów przypadków przebiega według następujących etapów:

 • burza mózgów,
 • weryfikacja pomysłów,
 • periodyzacja idei,
 • ustalenie końcowego produktu warsztatu.

Oprócz tych metod prowadzenia warsztatów, trenerzy stosują inne aktywne formy prowadzenia zajęć – warsztaty bowiem przyjmują formę spotkań interaktywnych. Wyróżnikiem prezentowanej oferty, jest bogactwo praktycznych elementów szkolenia, umożliwiających uczestnikom na bieżąco ćwiczenie omawianych zagadnień i utrwalanie prawidłowych zachowań.

Co nas wyróżnia?

 • nadajemy zajęciom charakter indywidualnego treningu,
 • modyfikujemy elementy programu w zależności od preferencji uczestników,
 • bazujemy na prawdziwych przykładach i współczesnych realiach,
 • trenujemy zachowania i działania oparte o symulacje realnych problemów,
 • oferujemy warsztaty z wykorzystaniem kamery i mikrofonu,
 • wykorzystujemy efektywne metody szkoleniowe: ćwiczenia, testy, odtwarzania ról, symulacje, studia przypadków.

 

Program szkolenia

Nasze szkolenia oparte są zawsze na realizacji zadań praktycznych, co pozwoli na pozyskanie dodatkowych umiejętności oraz zweryfikowanie zdobytej wiedzy, wraz ze wskazaniem zastosowania w rzeczywistym działaniu. Szczegółowy program niniejszego modułu przedstawia się następująco:

Podstawy NLP

 • Budowanie pozytywnego wizerunku z wykorzystaniem technik komunikacji
 • Metody aktywnego słuchania
 • Odczytywanie tego, czego nie słychać w rozmowie
 • Język perswazji w komunikacji
 • Obrona przed manipulacją słowną
 • Systemy reprezentacyjne
 • Meta programy
 • Presupozycje
 • Marketing perswazyjny

Negocjacje jako element procesu komunikacyjnego

 • Planowanie i przygotowanie do negocjacji
 • Opracowanie celów negocjacyjnych oraz argumentów na ich poparcie
 • Podejmowanie decyzji w procesie negocjacji
 • Konflikt w negocjacjach i sposoby jego rozwiązywania, uwarunkowania konfliktu, przebieg konfliktu,  jak sobie radzić z konfliktami w negocjacjach
 • Style negocjowania (rywalizacja, kooperacja, styl rzeczowy, negocjacje integracyjne)
 • BATNA dla konkretnych sytuacji negocjacyjnych
 • Trudne sytuacje negocjacyjne
 • Katalog czynników utrudniających proces negocjacji
 • Negocjacje zespołowe
 • Negocjacyjne gry symulacyjne
 • Świadomie kierowanie procesu negocjacji
 • Otwieranie procesu sprzedaży
 • Metody zamknięcia procesu sprzedaży
 • Pokonywanie obiekcji

Reagowanie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych (krytyka, obiekcje, różnica zdań itp.

 • Przyczyny różnic zdań, merytoryczne i osobowościowe
 • Techniki postępowania przy występowaniu różnic zdań
Odwiedź nas w Google+