PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Relacje z mediami

 • materiały prasowe
 • tworzenie baz danych mediów
 • dystrybucja informacji
 • konferencje prasowe
 • monitoring mediów
 • badania jakościowe i ilościowe
Dowiedz się więcej

Komunikacja kryzysowa

 • symulacje kryzysu
 • scenariusze kryzysu
 • plany naprawcze
 • szkolenia antykryzysowe
 • wzorcowe oświadczenia
 • strategie zarządzania
Dowiedz się więcej

Komunikacja wewnętrzna

 • audyt wewnętrzny
 • strategie komunikacji
 • wydarzenia integracyjne
 • szkolenia pracowników
 • kompleksowe programy PR
 • wsparcie działań HR
Dowiedz się więcej

Badania i pomiar efektów

 • kwestionariusze ankietowe
 • badania CATI, CAWI, PAPI
 • analizy i ekspertyzy
 • autorskie narzędzia
 • raporty z badań
 • wnioski decyzyjne
Dowiedz się więcej

Strategie i plany operacyjne

 • strategie public relations
 • strategie marketingu
 • plany operacyjne
 • harmonogramy
 • budżet strategii
 • pomiar efektów
Dowiedz się więcej

Identyfikacja wizualna

 • logotypy
 • badania znaków
 • księgi identyfikacji wizualnej
 • nazwy i slogany reklamowe
 • rebranding
 • tożsamość wizerunkowa firm
Dowiedz się więcej

Organizacja wydarzeń

 • spotkania biznesowe
 • imprezy okolicznościowe
 • konferencje naukowe
 • jubileusze
 • seminaria i szkolenia
 • firmowe imprezy integracyjne
Dowiedz się więcej

Barometr komunikacji

 • pomiar relacji wewnętrznych
 • badanie otoczenia
 • system do badań CAWI
 • wsparcie procesu badań CATI
 • baza kwestionariuszy badawczych
Dowiedz się więcej
Odwiedź nas w Google+