PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Affinity

Affinity wskaźnik wykorzystywany w marketingu oraz marketingu internetowym. Służy do dokonywania porównań poziomu nasilenia analizowanej cechy w badanych grupach celowych. Umożliwia porównanie zasięgu medium w grupie docelowej z zasięgiem w populacji. Wartość poniżej 100 oznacza, iż medium jest niedopasowane do grupy docelowej. Wartość ukształtowana na poziomie wyższym niż 100 oznacza, że medium jest dopasowane do grupy docelowej. Neutralność ocenianego zjawiska to poziom współczynnika równy wartości 100.
 
autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

 

Odwiedź nas w Google+