PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Analiza ilościowa i jakościowa przekazów medialnych

Analiza ilościowa i jakościowa przekazów medialnych wnioskowanie na temat wizerunku firmy w mediach w związku z realizowanym monitoringiem. W przypadku analizy ilościowej bada się takie elementy, jak liczbę opublikowanych w mediach materiałów z podziałem na pozytywne, neutralne i negatywne, liczbę publikacji z podziałem na ich autorów oraz rodzaj medium. Ponadto w przypadku analizy ilościowej dokonuje się tzw. zestawienia tematycznego publikowanych materiałów. Analiza jakościowa dokonywana jest na bazie oceny zgodności informacji, jakie ukazały się w mediach, z kluczowym przesłaniem przygotowanym przez firmę i adresowanym następnie za pomocą mediów do otoczenia. Analiza jakościowa umożliwia również określenie wpływu publikacji medialnych na wizerunek firmy. Efektem wspomnianych analiz są przedstawiane zarządowi raporty, które stanowią doskonałe źródło informacji, za pomocą którego można prowadzić stałą kontrolę zmian w wizerunku na bazie prowadzonych działań komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji mediowych.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

Odwiedź nas w Google+