PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Background release (backgrounder, opracowanie prasowe)

Background release (backgrounder, opracowanie prasowe) jeden z rodzajów komunikatu prasowego o kompleksowym charakterze. Zawiera informacje o przedsiębiorstwie, branży, w jakiej ono działa. Backgrounder jest dołączany do standardowego zestawu informacji prasowych. Służy dziennikarzom do zapoznania się z firmą. Backgrounderem może być również informacja o firmie zamieszczona pod standardową notką prasową.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

Odwiedź nas w Google+