PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Event branżowy

Event branżowy wydarzenie, impreza, wpisana w kampanie public relations, mająca służyć realizacji celów wewnętrznych lub zewnętrznych, jakie w zakresie kształtowania wizerunku przyjęła firma. W przypadku PR oprócz eventów (zob. event) wewnętrznych (w firmach) oraz zewnętrznych (skierowanych do określonych grup otoczenia) realizowane są jeszcze eventy branżowe. Dwa główne o charakterze ogólnokrajowym to: Kongres Public Relations od 2001 roku organizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie i agencję public relations RPR Group oraz PR Forum Związku Firm Public Relations organizowane w Warszawie.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

Odwiedź nas w Google+