PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Grupy docelowe

Grupy docelowe podmioty, które mają lub mogą mieć wpływ na stopień realizacji celów firmy. Wyróżnić możemy dwie zasadnicze grupy tworzące otoczenie organizacji. Pierwsza to tzw. otoczenie zewnętrzne, druga zaś otoczenie wewnętrzne. W otoczeniu zewnętrznym organizacji znajdują się takie podmioty, jak: obecni i potencjalni nabywcy produktów oraz usług (klienci), media (lokalne, regionalne oraz ogólnokrajowe), konkurenci, liderzy opinii publicznej, społeczeństwo, organizacje konsumenckie, uczelnie wyższe, dostawcy (coraz częściej uznawani są jednak jako element wewnętrznego public relations ze względu na ich ścisłe powiązanie z organizacją), instytucje finansowe (banki, instytucje ubezpieczeniowe), instytucje okołobiznesowe, goście odwiedzający firmę, wydawcy, organizacje polityczne, przedstawiciele instytucji kulturalnych, publicyści, stowarzyszenia zawodowe i gospodarcze, inwestorzy, samorządy oraz administracja publiczna i inne. Zewnętrzne grupy docelowe można również definiować w oparciu o kryteria społeczno-demograficzne, takie jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie itd. Otoczenie wewnętrzne to pracownicy, związki zawodowe, zarząd, a także inne organy firmy. (Zob. również: target).

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

Odwiedź nas w Google+