PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Macierz celów wizerunkowych (application of image objectives matrix for PR effects evaluation)

Macierz celów wizerunkowych (application of image objectives matrix for PR effects evaluation) stworzona w oparciu o autorską koncepcję Dariusza Tworzydło, jest metodą pozwalającą na łatwe i dokładne określenie punktu wyjścia do działań wizerunkowych. Umożliwia ona identyfikację miejsca, w jakim znajduje się przedsiębiorstwo w zakresie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego. Pozwala na systematyzację prowadzonych projektów badawczych. Dzięki swojej uniwersalności sprzyja ujednolicaniu procesów badawczych, eliminuje błędy procesu badawczego, edukuje w zakresie realizacji profesjonalnych badań wizerunkowych. Umożliwia dokonywanie porównań międzyokresowych. Macierz pozwala na identyfikację potencjalnych ognisk zapalnych, które mogą prowadzić do sytuacji kryzysowych. Wskazuje obszary zagrożeń i konkretne problemy, jakie mogą w firmie zaistnieć lub już istnieją, tylko jeszcze nie zostały wykryte. Umożliwia zapobieganie sytuacjom kryzysowym. Przede wszystkim zaś macierz pomaga w kształtowaniu programu przemian, jakie powinny dokonać się w firmie w zakresie wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego. Służy do wyznaczania kierunków przemian, jakie powinny w firmie zaistnieć, aby jej odbiór był coraz lepszy zarówno przez pracowników, jak i klientów, dostawców itd. Dzięki macierzy możliwa jest również ocena zmian dokonujących się w procesie transformacji marki.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

Odwiedź nas w Google+