PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Plan mediów (media plan)

Plan mediów (media plan) zestaw wybranych nośników reklamy wykorzystywanych do komunikowania o konkretnej kampanii z uwzględnieniem czasu trwania poszczególnych jej elementów. Może towarzyszyć strategii lub szczegółowym planom operacyjnym.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

Odwiedź nas w Google+