PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Plan operacyjny

Plan operacyjny przygotowywany jest podobnie jak plan komunikacyjny w kontekście mogących pojawić się sytuacji kryzysowych. Plan ten jest spisem wewnętrznych procedur działania w przypadku wszelkiego rodzaju kataklizmów, klęsk żywiołowych, wypadków czy awarii technicznych. To jednak zdecydowanie coś więcej niż tylko niejednokrotnie nieaktualne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedną z jego najważniejszych cech jest bowiem stała aktualizacja i dostosowywanie do zmieniających się realiów zewnętrznych i wewnętrznych, a także stale rosnących zagrożeń.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

Odwiedź nas w Google+