PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

PR-owiec

PR-owiec osoba, zatrudniona w agencji, firmie, organizacji (np. uczelni wyższej, stowarzyszeniu, fundacji) na etacie, umowie o dzieło czy zlecenie, wykonująca zadania zaliczane do sfer zadaniowych public relations, przestrzegająca określonych zasad i norm etycznych przyjętych przez swojego pracodawcę, agencję lub/i organizacje branżowe.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

Odwiedź nas w Google+